Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

 

 


Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/34/2015 z dnia 06.11.2015 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2016"


Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 05.10.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Wójta na członków Gminnej Rady Pożytku Publicznego Gminy Osiek na kadencję 2015 - 2017


Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 26.08.2015 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek na kadencję 2015 – 2017


Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VIII/30/2015 z dnia 17.09.2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Osiek do składu Gminnej Rady Dzaiałalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek


Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VII/29/2015 z dnia 25.06.2015 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek


Uchwała numer:  XXXII/192/2014 z dnia:  2014.11.07 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2015"


Uchwała numer:  XXIV/144/2013 z dnia:  2013.11.12 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Uchwała numer:  XVI/98/2012 z dnia:  2012.10.30 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2013"
Uchwała numer:  XVI/98/2012 z dnia:  2012.10.30

Uchwała numer:  IX/52/2011 z dnia:  2011.11.04 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2012"

Uchwała numer:  V/29/2011 z dnia:  2011.04.29 w wsprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2011"

Uchwała numer:  II/9/2010 z dnia:  2010.12.28 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Uchwała numer:  XXI/127/2009 z dnia:  2009.02.17 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Uchwała numer:  XIV/73/2008 z dnia:  2008.02.26 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

Uchwała numer:  VI/29/2007 z dnia:  2007.03.21 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przypisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
Dodatkowe pliki:   Załącznik 1

Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI