Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Gmina Osiek / Gospodarka odpadami od 2017 r.
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Gospodarka odpadami od 2017 r.

 

 

 

Firma Usługowo- Handlowa Roman Bednarski skupuje styropian opakowaniowy i budowlany, folie po sianokiszonce, zużyte worki BIG BAG, zużyte worki po nawozach, złom, butelki pet, butelki po chemii, lodówki, pralki, telewizory, komputery, małe agd, monitory (w całości, nieuszkodzone), butelki szklane, słoiki, stłuczka szklana

 


 

 

Oddaj folie odpadowe całkowicie za DARMO - Zużyte folie po sianokiszonce, stretch folia miękka, folie ogrodnicze tunelowe oraz perforowane, zużyte worki po nawozach, folie budowlane, zużyte worki typu BIG BAG

 


 

Informacja dla mieszkańców Gminy Osiek Pracownicy Urzędu Gminy w dalszym ciągu sprawdzają jak nasi mieszkańcy i letnicy radzą sobie z zasadami segregacji...

 

 


 

Informacja dla osób wypełniających deklarację DO3 - LETNIKÓW

 


 

"Zasady segregowania odpadów komunalnych na terenie GMINY OSIEK"
- ulotka do pobrania pdf


 

Prawo miejscowe

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 23.09.2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/80/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/79/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/78/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/77/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/76/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/75/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/74/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek


 

INFORMACJA dotycząca gospodarki odpadami od 1 stycznia 2017 r.

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. gospodarki odpadami przez Gminę Osiek, uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek (DO-1, DO-2, DO-3).

Deklaracje są dostępne:

  • na stronie Urzędu Gminy: www.osiek.gda.pl,

  • w Urzędzie Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek,

  • u Sołtysów.

Deklarację należy złożyć do 31 grudnia 2016 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Osiek

Janusz Kaczyński

 


 

Informacja o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

 

 

 

Stawka opłaty za segregowane odpady komunalne

Stawka opłaty za niesegregowane odpady komunalne

1

Gosp. domowe zamieszkane
przez 1 osobę

18,00 zł

36,00

2

Gosp. domowe zamieszkane
przez 2 osoby

28,00 zł

56,00

3

Gosp. domowe zamieszkane
przez 3 osoby

38,00 zł

76,00

4

Gosp. domowe zamieszkane
przez 4 osoby

48,00 zł

96,00

5

Gosp. domowe zamieszkane
przez 5 osób

51,00 zł

102,00

6

Gosp. domowe zamieszkane
przez 6 osób i więcej

54,00 zł

108,00

 

Informacja o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym:

 

 

Stawka opłaty za segregowane odpady komunalne

Stawka opłaty za niesegregowane odpady komunalne

1

Pojemnik o pojemności 120 l

17,00 zł

68,00

2

Pojemnik o pojemności 240 l

31,00 zł

124,00

3

Pojemnik o pojemności 1100 l

126,00 zł

504,00

4

Kontener typu KP-7

645,00 zł

2580,00

 

Informacja o stawkach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe:

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 190 zł za rok.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 380 zł za rok.

 

____________

Do pobrania:

  • Informacja dot. wysokości stawek - PDF
  • Deklaracja DO-1 - PDF
  • Deklaracja DO-2 - PDF
  • Deklaracja DO-3 - PDF

 


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

Lp.

Gosp. 1 osobowe

Gosp. 2 osobowe

Gosp. 3 osobowe

Gosp. 4 osobowe

Gosp. 5 osobowe

Gosp. 6

i więcej osób

Terminy płatności

1

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 styczeń

2

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 marzec

3

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 maj

4

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 lipiec

5

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 wrzesień

6

36 zł

56 zł

76 zł

96 zł

102 zł

108 zł

25 listopad

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

Lp.

Gosp. 1 osobowe

Gosp. 2 osobowe

Gosp. 3 osobowe

Gosp. 4 osobowe

Gosp. 5 osobowe

Gosp. 6

i więcej osób

Terminy płatności

1

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 styczeń

2

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 marzec

3

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 maj

4

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 lipiec

5

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 wrzesień

6

72 zł

112 zł

152 zł

192 zł

204 zł

216 zł

25 listopad

 

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry bez uprzedniego wezwania za każdy rok kalendarzowy w dwóch równych ratach, pierwszą ratę w terminie do dnia 25 kwietnia, a drugą do dnia 25 sierpnia danego roku, którego obowiązek opłaty dotyczy.

 Rachunek bankowy: BS Skórcz 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003


 

UWAGA - naniesiono poprawki w harmonogramie!

  • Było: SUROWCE - 24 czerwiec (sobota)
  • Jest: SUROWCE - 26 czerwiec (poniedziałek)

Obraz na stronie harmonogram_odbioru_smieci_2017_popr.jpg

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA OSIEK 2017 r. - do pobrania PDF (poprawiony)

 

 Czytaj więcej - Gospodarka odpadami od 2017 r.

Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI