Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Gmina Osiek / Gospodarka odpadami do 2016 r.
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Gospodarka odpadami do 2016 r.

 

Związek Gmin Wierzyca- jednostka wykonująca zadania gminy z zakresu odbioru odpadów.

Adres:

ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 562-19-97
email: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: www.zgwierzyca.pl

Firma zajmująca się odbiorem odpadów na podstawie umowy ze Związkiem Gmin Wierzyca:

SUEZ PÓŁNOC SP. Z O.O.
Trakt św. Wojciecha 43/45
80-044 Gdańsk
tel.:/fax: +48 58 531 40 06

Oddział Tczew:
SUEZ POMORZE SP. Z O.O.
ul. Targowa 4,
83-110 Tczew
tel.: +48 58 531 40 06
fax: +48 58 532 45 60

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
 3. Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek.
 4. Uchwała XII/72/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia związku gmin pod nazwą ” Związek Gmin Wierzyca.”
 5. Uchwała XV/89/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 września 2012 r.   w sprawie przyjęcia statusu  związku pod nazwą ” Związek Gmin Wierzyca”, ogłoszony obwieszczeniem Wojewody pomorskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia statutu Związku Gmin Wierzyca (Dz. Urz. Woj. Pom. z 22 11 2012r., poz. 3762).
 6. Uchwała VII/44/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.08.2015r., poz.2720).

 

Urząd Gminy Osiek przedstawia osiągnięte od 2012 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

Wyniki osiągnięte przez Gminę Osiek

Wymogi Ministerstwa Środowiska
Osiągnięty poziom

 

 

2012

2013

2014

2015

1.

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA  

<75%
54,7%

<50%
28,3%

<50%
25,8%

<50%

 

 

 

 

2.

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNLANYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

>10%
11,6%

>12%
12,7%

>14%
26,2%

>16%

 

 

 

 

3.

OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

30%
0%

36%
96,7%

38%
100%

40%

 

Osiągnięte w 2015 r. przez Związek Gmin Wierzyca poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Wymagane do osiągnięcia przez gminy w 2015 r. poziomy [%]

Osiągnięte w 2015 r. poziomy [%]

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła [%]

> 16

23,6

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

> 40

100

Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

< 50

23,3

 
W skład Związku Gmin Wierzyca wchodzą następujące gminy:

Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo, Czarna Woda, Skarszewy, Miasto Kościerzyna, Miasto Skórcz i Miasto Starogard Gdański.

 


 

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osiek za rok 2015 - do pobrania pdf


 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCHI TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 1. Firma Transportowa „PIOTR” Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Piotr Brzoska
  ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek, NIP 592-105-07-51
  tel. 600 948 216.

 2. Usługi Leśne i Asenizacyjne Ireneusz Szumała
  Karszanek 14, 83-221 Osiek, NIP 592-138-95-15
  tel. 606 791 139.

 3. PRACE ZIEMNE I TRANSPORT Jarosław Brzoska
  Skórzenno 28, 83-221 Osiek, NIP 592-206-24-72
  tel. 728 844 850.

 4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
  ul. Partyzantów Kociewskich 113, 83-221 Osiek, NIP 592-000-74-63
  tel. 58 582 12 27.


 

Romuald Popławski

tel: (58)5821282 w. 13

email: ochronasrodowiska@osiek.gda.pl

 

 

Małgorzata Klein
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI