Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Projekty / Budowa sali gimnastycznej
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Budowa sali gimnastycznej

 

- logo_sala_gimnastyczna.jpg

 

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek" jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura dukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


 

Zamówienia publiczne

 

Małgorzata Klein

Budowa sali gimnastycznej - galeria

 
20 stycznia 2010 roku - Podpisnie Umowy  nr: UDA-RPPM.09.01.00-00-003/09-00 o dofinansowanie Projektu: ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek˝ zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim repre
20 stycznia 2010 roku - Podpisnie Umowy nr: UDA-RPPM.09.01.00-00-003/09-00 o dofinansowanie Projektu: ˝Budowa sali gimnastycznej z zapleczem na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek˝ zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim repre
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
15 kwiecień 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
5 maj 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
23 lipiec 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
3 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
19 sierpień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
2 wrzesień 2010
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
3 marzec 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
11 maj 2011
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285486
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI