Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek

 

 

---------- dofinansowanie_unijne.png

 

 

Dnia 5 czerwca 2017 r. Gmina Osiek podpisała z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Techniczne „TELTOR- POL PÓŁNOC” S.A. z siedzibą w Gdańsku i  ENERGO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej (wraz przyłączami) w aglomeracji Osiek. Przedmiot robót tytułowego zamierzenia obejmuje:

  • wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 11,47 km wraz z sześcioma przepompowniami oraz przyłączami w miejscowości Osiek – Wycinki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa,
  • wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 12,88 km wraz z hydrantami, zaworami odpowietrzającymi oraz przyłączami w miejscowości Osiek- Wycinki- Jaszczerz ze środków własnych Gminy Osiek.

W chwili obecnej wykonywana jest sieć główna kanalizacji i wodociągu na odcinku od Osieka w stronę Wycinek. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.10.2017 r.

W związku z powyższym na drogach będą występowały utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.

 

 

 


 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
(wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek

ZNAK SPRAWY – GK.271.15.2017

 ROBOTY BUDOWLANE

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.)

CZYTAJ WIĘCEJ


 Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 290292
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI