Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Projekty / Bystre przedszkolaki
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Bystre przedszkolaki

 

- logo_gmina_osiek_bystre_przedszkolaki.jpg 

 

 

BYSTRE PRZEDSZKOLAKI

 

Dnia 15 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Osiek Pan mgr Janusz Kaczyński podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Bystre przedszkolaki” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 691 191,60 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich 587 512,86 zł

Wkład własny (15%) 103 678,74 zł

Ogólna liczba uczestników projektu – 49 osób, w tym 46 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 3 nauczycieli.

Cel projektu to zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Osiek oraz poprawa jakości edukacji ogólnej.

Projekt zakłada następujące zadania:

1. Utworzenie 11 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego:

1) adaptacja pomieszczenia,

2) zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego m.in dywanu, rolet, mebli, zestawu interaktywnego, drukarki, interaktywnej podłogi, odtwarzacza CD, aparatu cyfrowego,

3) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych m.in. gier i zabawek edukacyjnych, materiałów plastycznych, plansz demonstracyjnych, tablic dziecięcych, pacynek,

4) wynagrodzenie  nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomocy nauczyciela i opiekuna osoby niepełnosprawnej.

2. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej:

1) zajęcia logopedyczne – realizacja zajęć wspomagających rozwój kompetencji językowych, profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, terapia powstałych już wad wymowy i zaburzeń oraz zakup programu wspomagającego terapię logopedyczną i narzędzi dydaktycznych,

2) zajęcia z rytmiki – realizacja zajęć wyrabiających sprawność fizyczną, uwrażliwiających na zmiany zachodzące w muzyce, elementy tańca towarzyskiego, grupowego, relaksacja przy muzyce i muzykoterapia oraz zakup instrumentów,

3) zajęcia psychologiczne – otaczanie opieką psychologiczną dzieci uczęszczające do przedszkola,

4) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – realizacja zajęć poprawiających sprawność fizyczną i korekcję wad postawy oraz zakup narzędzi m. in. zestawu do balansowania, chusty animacyjnej, piłek,

5) zajęcia nauki pływania – zajęcia korekcyjne na basenie połączone z zabawą w formie nauki pływania – wyjazdy na basen 10 wejść.

3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć z kompetencji kluczowych:

1) zajęcia z języka angielskiego – realizacja zajęć oraz zakup programu do nauki,

2) interaktywne zajęcia modułowe rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne oraz informatyczne – zakup układanek logicznych i zestawów konstrukcyjnych oraz realizacja zajęć rozwijających zdolność postrzegania i interpretowania świata:

a) BIOLOGIA – Człowiek, co się w nim kryje? Warsztaty budowy płuc. Oto moje DNA. Mikroświat i jego tajemnice.

b) FIZYKA MALUCHA – Ciśnienie, co się stanie z balonem na księżycu? Zailuzjowany świat optyki. Siła magnetyzmu. Elektrostatyka. Kraina lodu. Potęga elektryczności.

c) CHEMIA MALUCHA – rozpoznawanie, czym jest ciało stałe, ciecz, gaz, zetknięcie z podstawowymi odczynnikami chemicznymi, umiejętność posługiwania się prostym sprzętem laboratoryjnym, znajomość zasad BHP obowiązujących w mini laboratorium.

d) NAUKOWA FABRYKA PRZEDSZKOLAKA – Zrób własne mydełko. Oto moja świeczka. Zaczarowane kredki. Warsztaty kąpielowe. Zwariowane piłeczki kauczukowe.

e) ZABAWA W PROGRAMOWANIE.

f) Wyjazd do Centrum Nauki Eksperyment.

3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje społeczne oraz inicjatywność i przedsiębiorczość – realizacja zajęć m. in z kreatywnego myślenia i zajęć szachowych.

4. Podniesienie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego:

1) kurs posługiwania się technikami komputerowymi (TIK) w wychowaniu przedszkolnym,

2) kurs – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

3) kurs – Praca z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.

 

Projekt realizowany jest od 1 września 2016 r.

 


 

OGŁOSZENIE (zapytanie ofertowe) o zamówieniu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczestników projektu pn. Bystre przedszkolaki. - do pobrania

Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285486
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI