Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Projekty / Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji

 

- logo_gmina_osiek_rozwija_skrzydla_edukacji.jpg

GMINA OSIEK ROZWIJA SKRZYDŁA EDUKACJI

Dnia 25 listopada 2016 r. Wójt Gminy Osiek Pan mgr Janusz Kaczyński podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Gmina Osiek rozwija skrzydła edukacji” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budżet projektu wynosi 689 767,95 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich 589 302,75 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego 68 976,80 zł

Wkład własny (5%) 34 488,40 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej uczniów szkół w gminie Osiek poprzez realizację celów szczegółowych takich jak:

 1. rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw,
 2. rozbudzenie kreatywności,
 3. wsparcie doradztwem zawodowym,
 4. rozwijanie kompetencji informatycznych, które są odpowiedzią na przeprowadzoną diagnozę potrzeb.

Projekt zakłada zajęcia (działania):

 1. rozwijające z języka angielskiego, matematyki, biologii, informatyki, chemii, przyrody, fizyki, oraz języka angielskiego kończącego się egzaminem zewnętrznym z TELC/TOEIC,
 2. kółko naukowe: Czas na eksperyment i Naukowe podejście do kuchni,
 3. wyrównujące z matematyki, języka angielskiego, informatyki, fizyki i przyrody,
 4. pozostałe wsparcie to zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe, terapia pedagogiczna, trening postaw kluczowych dla rynku pracy.

Łącznie wsparciem w ciągu 2 lat zostanie objętych 177 uczniów.

Wsparciem objętych zostanie również 10 nauczycieli w zakresie:

 1. posługiwania się technikami komputerowym,
 2. wykorzystania metod eksperymentu, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych,
 3. przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE,
 4. rozwijania wśród uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zespół Szkół Publicznych uczestnicząc w projekcie zostanie wyposażony w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć m. in. dwa zestawy interaktywne, składające się z tablicy interaktywnej, projektora z dedykowanym uchwytem montażowym, głośników zewnętrznych oraz niezbędnego okablowania AV i systemowego. Pracownia komputerowo-językowa wyposażona zostanie m.in. w 24 zestawy komputerowe, pracownia przyrody - w pomoce naukowe. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dla uczniów i uczennic uczestniczących w zajęciach w tym podręczniki, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Efektem realizacji projektu będzie nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy oraz nabycie kompetencji przez nauczycieli.

 


 

 


 

Zamówienia publiczne

 

 

Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI