Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki

 

Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" 

Zawiadomienie o wyborze oferty w wyniku zapytania ofertowego na Zarządzanie projektem pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - pobierz pdf

Rejestr złożonych ofert na: Zarządzanie projektem "Rozbudowasieci Kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - pobierz pdf 

Zapytanie ofertowe: Zarządzanie projektem pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek - Wycinki" - pobierz pdf

 


 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu przez Zarząd Województwa Pomorskiego

- rozbudowa_kanalizacji_2016.09.08.jpg

Informacja o wyniku oceny wykonalności wniosku o dofinansowanie projektu

- rozbudowa_kanalizacji_2016.09.02.jpg

Informacja o wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu

- rozbudowa_kanalizacji_2016.07.13.jpg

Informacja o wyniku weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu

- rozbudowa_kanalizacji_2016.07.08.jpg

Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

- rozbudowa_kanalizacji_2016.05.13.jpg

 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEK – WYCINKI ORAZ ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OSIEK – WYCINKI – JASZCZERZ

W 2008 r. Gmina Osiek wszczęła postępowanie w sprawie realizacji ww. inwestycji, skutkiem czego w 2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

            I CZĘŚĆ – BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEK – WYCINKI

Dnia 13 maja 2016 r. Gmina Osiek złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, ostateczny termin przewidziany jest na 30 września 2016 r.

Nadmienić należy, że całkowity koszt realizacji projektu to 3 839 107,24 zł, a poziom dofinansowania wynosi 85 %. Planowany okres realizacji projektu 1.04.2017 r. – 30.11.2017 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości 9,81 km wraz z sześcioma przepompowniami oraz ok. 215 przyłączami w miejscowościach Osiek i Wycinki. Celem głównym projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym terenie poprzez skanalizowanie go w 95 %.

            II CZEŚĆ – BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OSIEK – WYCINKI – JASZCZERZ

W chwili obecnej Gmina Osiek jest w trakcie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W II półroczu 2016 r. ogłoszone zostaną konkursy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które umożliwią ubieganie się o dofinansowanie ww. inwestycji.

 

 

 

 

 

 
 

Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI