Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Aktualności
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Aktualności

 
2017-02-23

1% dla OSP z terenu Gminy Osiek

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212 i adres jednostki OSP
1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.
 
2017-01-28

Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu starogardzkiego mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej...
 
2016-12-23

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA OSIEK 2017 r.

UWAGA - naniesiono poprawki

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA OSIEK 2017 r.
 
2017-04-20

XXII Sesja Rady Gminy

27 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 (czwartek) w Gminnej Sali Obrad w Osieku
ul. Wyzwolenia 25a odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy.
 
2017-04-18

Przydomowe oczyszczalnie ścieków a zmiany w Prawie Ochrony Środowiska

Nowy rok przyniesie wielkie zmiany w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie ekologiczne, drenażowe generalnie te, które nie oczyszczają ze sprawnością ponad 90 % w wielu
miejscach nie będą mogły być stosowane. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, radykalnie zmienia " reguły gry" odnośnie przydomowych oczyszczalni ścieków. Poniżej moim zdaniem najważniejszy z punktu widzenia oczyszczalni przydomowych fragment tego rozporządzenia :
 
2017-04-18

KONSULTACJE SPOŁECZNE spotkania dot. zmiany LSR

Mamy przyjemność poinformować Państwa, o trwających konsultacjach społecznych dot. zmiany LSR. Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" dnia 30 stycznia 2017 r. podjął uchwałę nr 1/01/2017 o wszczęciu procedury konsultacji społecznych w sprawie zmiany LSR, procedur i kryteriów wyboru operacji. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Chata Kociewia" na spotkania konsultacyjne:
 
2017-04-16

Archiwalne numery Informatora Osieckiego

Mamy dla Was małą niespodziankę.
Archiwalne wydania Informatora Osieckiego będą dostępne nie tylko w Gminnej Bibliotece Publicznej jako oprawiony zbiór informatorów, ale również tu na stronie w wersji elektronicznej.
 
2017-04-14

DZIELNICOWY

Dzielnicowi to funkcjonariusze pionu prewencji, którzy odgrywają szczególną rolę we współpracy ze społeczeństwem. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywają rolę naturalnego łącznika między Policją, a społeczeństwem.
 
2017-04-13

Informator Osiecki Kwiecień 2017, Nr 123 (76)

Zapraszamy do lektury
 
2017-04-13

Wesołych Świąt

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkanocnych
oraz spotkań
z budzącą się przyrodą w wiosennym nastroju
 
2017-04-12

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ – 463 ZGŁOSZENIA W POWIECIE STAROGARDZKIM

Mieszkańcy powiatu starogardzkiego od 1 lipca 2016 roku korzystają z internetowej mapy zagrożeń, która umożliwia wskazywanie lokalnych zagrożeń. Kociewiacy aktywnie włączyli się w realizację tego przedsięwzięcia nanosząc na mapę 463 miejsca, w których dochodzi do niepożądanych zachowań. Każde zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane przez mundurowych, a dzięki otrzymanym sygnałom policyjne patrole objęły stałym nadzorem miejsca wskazane na mapie.
 
2017-04-12

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek
ZNAK SPRAWY – GK.271.15.2017
ROBOTY BUDOWLANE
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.)
 
2017-04-12

DZIAŁAJ LOKALNIE nabór wniosków 10 kwietnia - 10 maja 2017

Ośrodek Działaj Lokalnie- Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" we współpracy z Polsko – Amerykańska Fundacją Wolności oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie.
Celem Programu jest działanie na rzecz dobra wspólnego oraz wyzwalanie społecznej energii !!!!
 
2017-04-12

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ZMIAN W LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" przystępuje do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z Procedurą wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane poprzez podmioty inne niż LGD w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii" i kryteriów wyboru operacji zgodnie z uchwałą nr 1/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.
 
2017-04-12

Zgrupowanie wiosenne kadry UKS ˝Kałębie˝

W dniach od 06.04 do 09.04.2017 roku, przed rozpoczęciem sezonu windsurfingowego w Centrum Rehabilitacyjno odbyło się zgrupowanie wiosenne kadry UKS "Kałębie".
 
2017-04-06

Powiatowy Lekarz weterynarii informuje

Powiatowy Lekarz weterynarii informuje, że 5 kwietnia br. Minister Rolnictwa opublikował Rozporządzenie w sprawie warunków utrzymywania drobiu. Nowe rozporządzenie zezwala na utrzymywanie drobiu przydomowego, wolnowybiegowego, poza pomieszczeniami zamkniętymi. Utrzymane zostały: nakaz rejestracji miejsc utrzymywania drobiu, zakaz karmienia na wybiegach otwartych, ograniczenie dostępu drobiu przydomowego do zbiorników wodnych.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
2017-03-29

Piękna Wieś Pomorska 2017

Która z nich jest najładniejsza? Pomorskie wsie i zagrody rozpoczną rywalizację o tytuł najpiękniejszej
 
2017-03-28

Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek

Kierujemy do państwa ankietę z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w źródła ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 
2017-02-16

Zwrot opłaty za śmieci 2017 r. ze Związku Gmin Wierzyca

W przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2017 r. na terenie Gminy Osiek do Związku Gmin Wierzyca należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.
 
2017-01-31

Dyżury aptek

Dyżury aptek - Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Powiatu Starogardzkiego ...
 
2016-11-25

Komunikat dot. nr konta

Wójt Gminy Osiek informuje, że od 1 stycznia 2017 r. opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Osiek:
42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
a nie jak do tej pory na indywidualne konta bankowe Związku Gmin Wierzyca.
 
2016-11-02

INFORMACJA dotycząca gospodarki odpadami od 1 stycznia 2017 r.

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. gospodarki odpadami przez Gminę Osiek, uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek (DO-1, DO-2, DO-3).
 
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 267548
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI