Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Aktualności
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Aktualności

 
2017-02-23

1% dla OSP z terenu Gminy Osiek

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE
ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,
WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212 i adres jednostki OSP
1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.
 
2017-01-28

Nieodpłatna pomoc prawna

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu starogardzkiego mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej...
 
2016-12-23

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA OSIEK 2017 r.

UWAGA - naniesiono poprawki

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA OSIEK 2017 r.
 
2017-03-28

XXI Sesja Rady Gminy

30 marca 2017 roku o godz. 17.00 (czwartek)
w Gminnej Sali Obrad w Osieku
ul. Wyzwolenia 25a odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy
 
2017-03-28

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu naszej Gminy. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie rodzaju i ilości odpadów do odbioru, ponieważ z posesji zostaną zabrane wyłącznie te odpady, które zgłosiliśmy w Urzędzie.
 
2017-03-28

Ankieta do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osiek

Kierujemy do państwa ankietę z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w źródła ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 
2017-03-28

Informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
 
2017-03-24

Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zaprasza do składania aplikacji na świadczenie usług asystenta rodziny.
 
2017-03-17

Baza danych i geobaza do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przygotował zestaw informacji ułatwiających gospodarowanie wodami na obszarach dorzeczy. Załączone materiały mogą ułatwić przygotowanie dokumentacji i wyszukiwanie niezbędnych informacji. KZGW zastrzega jednocześnie, że materiały mają jedynie charakter pomocniczy, a prawnie obowiązującymi dokumentami są zaktualizowane Plany Gospodarowania Wodami opublikowane jako rozporządzenia Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw.
 
2017-03-16

Konkurs dla NGO rozstrzygnięty

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Osiek udziela dotacji na projekty z budżetu Gminy Osiek w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
 
2017-03-06

˝Śledzik˝

I to już ostatki w karnawale 2017 roku. 28 lutego zorganizowano dla członków koła ERiI w Osieku zabawę kończącą karnawał.
 
2017-03-01

Studniówka lat sześćdziesiątych

Kolejna nasza zabawa karnawałowa organizowana była pod hasłem "Studniówka lat sześćdziesiątych" – dała ona do przemyślenia kilku ważnych refleksji nad przemijającym czasem.
 
2017-02-23

Zadrzewienia śródpolne - historia, funkcje

Pierwsze pasy zadrzewień pojawiały się w wielu regionach Europy już w epoce Neolitu, główną ich funkcją była ochrona przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
Sadzenie pasów zadrzewień było powszechnie stosowane na dużych obszarach rolnych dzisiejszej Ukrainy, Turcji, Rosji, Chin, gdzie ich głównym zadaniem było powstrzymywanie erozji wietrznej i wodnej.
 
2017-02-19

Nurkowanie pod lodem na jeziorze Kałębie

W dniu 18 lutego 2017 odbył się na jeziorze Kałębie pokaz nurkowania pod lodem. Pokaz urządził Grudziądzki Klub Płetwonurków.
 
2017-02-16

Zwrot opłaty za śmieci 2017 r. ze Związku Gmin Wierzyca

W przypadku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2017 r. na terenie Gminy Osiek do Związku Gmin Wierzyca należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.
 
2017-02-14

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

W związku z realizacją harmonogramu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w dniu 8 lutego 2017 r. nastąpiło ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.
 
2017-01-31

Dyżury aptek

Dyżury aptek - Uchwała Nr XXV/194/2016 Rady Powiatu Starogardzkiego ...
 
2016-11-25

Komunikat dot. nr konta

Wójt Gminy Osiek informuje, że od 1 stycznia 2017 r. opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Osiek:
42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
a nie jak do tej pory na indywidualne konta bankowe Związku Gmin Wierzyca.
 
2016-11-07

Czad i ogień – obudź czujność

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach. W 2015 roku w Polsce odnotowano prawie 30 tys. pożarów mieszkań, 7414 osób trafiło do szpitala, 512 osób poniosło śmierć w pożarach, 50 osób zginęło od zatrucia tlenkiem węgla...
 
2016-11-02

INFORMACJA dotycząca gospodarki odpadami od 1 stycznia 2017 r.

W związku z przejęciem od 1 stycznia 2017 r. gospodarki odpadami przez Gminę Osiek, uprzejmie informuję, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiek (DO-1, DO-2, DO-3).
 
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 262402
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI