Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Aktualności
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Aktualności

 
2017-04-12

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek

---------- dofinansowanie_unijne.png

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE
W  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
(wraz z przyłączami) w aglomeracji Osiek

ZNAK SPRAWY – GK.271.15.2017

 ROBOTY BUDOWLANE

o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U.2015.2164 j.t. z późn. zm.)

CZYTAJ WIĘCEJ


 Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiek – Wycinki” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Cherek
 
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI