Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Aktualności
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Aktualności

 
2017-03-16

Konkurs dla NGO rozstrzygnięty

W dniu 10 marca upłynął termin składania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi wpłynęło 7 wniosków:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku - „Komputer oknem na świat"
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku - „Moje Kociewie – Jeżdżę z rodzicami tu i tam, a tak do końca nie wiem co pod nosem mam”
  3. Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij - „Organizacja XIII i XIV Imprezy na Orientację SZAGO"
  4. Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij - „Rozwijanie Biegów na Orientację w Gminie Osiek”
  5. Uczniowski Klub Sportowy Kałębie - „Mistrzowie znad Morza Kociewskiego”
  6. Uczniowski Klub Sportowy Kałębie - „Puchar Morza Kociewskiego 2017”
  7. Stowarzyszenie ONI – Osieckie Noce Integracyjne - „Plenerowe Kino Letnie”

Wnioski złożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną zostały wykluczone z przyczyn formalnych.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursieh ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Osiek udziela dotacji na projekty z budżetu Gminy Osiek w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Wykaz organizacji pozarządowych, które uzyskały dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.

L.p.

Wnioskodawca

tytuł projektu

Ocena formalna

Koszt całkowity

Liczba punktów

Kwota

dofinansowania

1.

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

„Organizacja XIII/XIV Imprezy na Orientację SZAGO”

spełnia

9 000,00 zł

49

5 000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy Włóczykij

„Rozwijanie Biegów na Orientację w Gminie Osiek”

spełnia

6 500,00 zł

47

5 000,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy Kałębie

„Mistrzowie znad Morza Kociewskiego”

spełnia

12 990,00  zł

39

5 000,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy Kałębie

„Puchar Morza Kociewskiego 2017”

spełnia

40 920,00 zł

40

5 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie ONI – Osieckie Noce Integracyjne

Plenerowe Kino Letnie

spełnia

5 700,00 zł

46

4 350,00 zł

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Osiek w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej na rzecz mieszkańców gminy Osiek przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Małgorzata Cherek
 
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285486
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI